L’activitat física millora el rendiment escolar

Un estudi realitzat per la Universitat Autònoma de Madrid l’any passat ha vingut a recolzar conclusions que ja s’havien obtingut d’anteriors investigacions.

Els resultats d’aquest estudi assenyalen que la capacitat càrdio-respiratòria i l’habilitat motora són dos dels principals factors vinculats a un millor rendiment acadèmic entre estudiants. Com és sabut, la millora i bon funcionament d’aquestes capacitats es deriva directament de l’activitat física regular.

2.038 estudiants d’entre 6 i 18 anys van participar en aquesta investigació, emmarcada dins el projecte “Up & Down”.

Conseqüències positives de l’activitat física

En estudis previs, s’ha pogut establir que l’activitat aeròbica està relacionada amb un augment del volum de l’hipocamp i la millora de la memòria espacial.

A més, s’han registrat augments de la proteïna BDNF, encarregada d’enfortir les connexions neuronals indispensables per a l’aprenentatge.

La vascularitat cerebral és una altra dels avantatges derivats de l’activitat física. Això vol dir senzillament que el cervell disposa d’una millor circulació sanguínia, que porta amb si els nutrients necessaris per a l’òptim funcionament neuronal.

L’activitat física comporta a més la generació de neuro-transmissors com la noradrenalina, la dopamina o la serotonina, que influeixen favorablement en l’atenció, la concentració, l’alerta i fins i tot la motivació.

Beneficis a llarg termini

Els avantatges de l’activitat física per al cervell no es limiten només al període d’aprenentatge, sinó que deixen un llegat permanent en la seva estructura. Un dels beneficis més importants a llarg termini és una major protecció davant malalties degeneratives.

D’altra banda, s’ha comprovat que els que van realitzar exercici físic en la seva infància i joventut mantenen una millor capacitat cognitiva en la seva edat adulta, fins i tot havent abandonat o disminuït aquestes activitats.

En conclusió, resulta innegable el vincle positiu entre l’activitat física i la capacitat intel·lectual, que òbviament es veu reflectida en el rendiment acadèmic dels estudiants. D’això es desprèn la gran importància de la preservació i millora dels programes esportius en les institucions educatives, així com la promoció de l’activitat física entre nens i joves.

kidscardiojam2

Share